DOGTREKKING

 

 

 Dogtrekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). Není možno jít se psem "na volno" ani krátkodobě.
Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Minimální trať je na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle) minimální délka etapy je 35 km, nebo respektují pouze časový limit.

ZAČÍNÁME TRÉNOVAT ZATÍM KRATŠÍ VZDÁLENOSTI.

zde